Warunki gwarancji

Urządzenia sprzedawane przez firmę Sunnyline Computer Products Poland Sp. z o.o. są objęte gwarancją producenta. W przypadku reklamacji produktu objętego gwarancją producenta obowiązują zapisy umieszczone w warunkach gwarancji producenta.

Listę sprzętu objętego gwarancją producenta można znaleźć tutaj.

Na sprzęt nie objęty gwarancją producenta firma Sunnyline Computer Products Poland Sp. z o.o. udziela gwarancji dystrybutora. W przypadku reklamacji produktu nie objętego gwarancją producenta obowiązują zapisy umieszczone w warunkach gwarancji dystrybutora.

Na niektóre urządzenia okres gwarancyjny został wydłużony do 36 miesięcy – pozostałe warunki gwarancji nie ulegają zmianie. Sprawdź listę urządzeń objętych wydłużonym okresem gwarancji:

Aby zapoznać się z warunkami gwarancji kliknij poniżej na warunki gwarancji, które Ciebie dotyczą: