+48 61 814 18 69

Reklamacje

0. Jeśli sprzęt znajduje się na liście to oznacza, że gwarantem nie jest firma Sunnyline i w sprawie reklamacji należy się zwrócić do serwisu wymienionego na powyższej liście.

1. Procedura reklamacji z tytułu Gwarancji Dystrybutora.

2. Procedura reklamacyjna DOA.

3. W celu reklamacji produktu, którego gwarantem jest Sunnyline, proszę wypełnić formularz reklamacyjny:


DANE SPRZĘTU:

Marka (wymagane):

Model sprzętu (wymagane):

Numer seryjny (wymagane):

W przypadku gdy produkt nie posiada numeru seryjnego (np. słuchawki) należy wpisać literę "N". Jeśli produkt posiada numer seryjny a Państwo go nie podacie to informujemy, że taka reklamacja nie będzie rozpatrywana do momentu dostarczenia prawidłowego numeru seryjnego.

Dokładny opis usterki (wymagane):

Data zakupu (wymagane):

Numer dokumentu zakupu:


DANE ZGŁASZAJĄCEGO:

Nazwa firmy lub imię i nazwisko (wymagane):

Kod pocztowy (wymagane):

Miejscowość (wymagane):

Ulica (wymagane):

Numer domu (wymagane):

Numer lokalu:

Osoba kontaktowa (wymagane):

Telefon (wymagane):

Adres e-mail (wymagane):Uwaga: po otrzymaniu numeru RMA, należy ten numer umieścić w widoczny sposób na paczce oraz w polu "Uwagi" listu przewozowego. Przesyłki nieoznaczone numerem RMA nie będą przyjmowane.Po wysłaniu formularza reklamacyjnego, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany numer RMA. Sprzęt należy wysłać dopiero po uzyskaniu numeru RMA. Numer RMA należy umieścić w widoczny sposób na przesyłce. Do urządzeń należy dołączyć kopię dowodu zakupu. Nie należy wysyłać oryginałów dokumentów.

4. Aby zareklamować więcej niż jedno urządzenie, należy wysłać e-mail na adres serwis@sunnyline.com.pl.

W wiadomości dla każdego urządzenia należy podać:

  • model urządzenia
  • numer seryjny
  • dokładny opis usterki

 

Pod listą sprzętu do reklamacji należy podać dokładne dane teleadresowe zgłaszającego (adres do wysyłek).

Brak podania wszystkich informacji, a zwłaszcza numeru seryjnego lub opisu usterki może opóźnić lub uniemożliwić przeprowadzenie procedury reklamacyjnej.

Sprzęt należy wysłać dopiero po uzyskaniu RMA. Numer RMA należy umieścić w widoczny sposób na przesyłce. Do urządzeń należy dołączyć kopię dowodu zakupu. Nie należy wysyłać oryginałów dokumentów.

Przesyłki wysłane bez oznaczenia numerem RMA nie będą przyjmowane i zostaną odesłane do nadawcy na jego koszt.

Przesyłki do serwisu przesyłane są na koszt reklamującego.

Przesyłki wysłane na koszt serwisu nie będą przyjmowane i zostaną odesłane do nadawcy na jego koszt.